Gizlilik Politikası

 

 1. Genel

  1. Bu Gizlilik Politikası, Suadiye Mah. Kazım Özalp Sok. No:54/7 Kadıköy, İstanbul adresinde mukim Billur Medya Yapım A.Ş. (“BİLLUR TV”) tarafından www.billur.tv internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ziyaretçilerinin gizliliğine duyulan saygıyı ifade etmek ve bu kişilerin gizliliklerinin ne şekilde korunduğunu açıklamak üzere hazırlanmıştır. Herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin, BİLLUR TV işbu Gizlilik Politikası’nı dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını haizdir.

  2. Bu İnternet Sitesi’ne erişen ziyaretçiler aşağıda yer alan Gizlilik Politikası’nı ve Kullanım Koşulları’nda yer alan hususları kabul eder.

  3. sitesinin ("Billur TV Üyelik Sistemi") tüm hakları BİLLUR MEDYA YAPIM A.Ş.’ye("BİLLUR TV") aittir. İşbu BİLLUR TV’nin sahibi olduğu ve halihazırda içeriğinde billur.tv platformunun ve ileride eklenecek sair platformların yer aldığı sistemi içermektedir. BİLLUR TV Üyelik Sistemi işbu Gizlilik Politikası ile tüm kullanıcılarına BİLLUR TV Üyelik Sistemi içerisindeki platformlarda toplanan kişisel bilgilerin kullanımı ve ifşası hakkında bilgilendirmektedir.

  4. BİLLUR TV Üyelik Sistemi, Kullanıcı/Kullanıcılar'ın BİLLUR TV, İnternet Sitesi ziyaretçilerinin Üyelik Sistemi içerisindeki platformlardaki İinternet Ssitesi’nilerinin aşağıdaki gizlilik prensiplerine ve/veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelmesi halinde, Üye ziyaretçi ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca, benzer bir durumda BİLLUR TV Üyelik Sistemi gizlilik Gizlilik prensipleri'nde Politikası’nda öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir.

  5. BİLLUR TV Sistemi kullanıcıların ziyaretçilerin gizliliğine değer vermekte olup, paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliği ve bilgilerin güvenliği ile ilgili kullanıcıların ziyaretçilerin kaygılarını saygıyla karşılamaktadır. Bu nedenle İşbu “Gizlilik Politikası,” kullanıcıların ziyaretçilerin gizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenli bir deneyim sağlamak için tasarlanmış olup, kullanıcıların ziyaretçilerin onayı olmadan kişisel bilgileri kullanılmayacak, kişisel bilgilerin kullanılmasında, tamamen ulusal ve uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarına uyulacak ve kullanıcıların ziyaretçilerin vermiş olduğu bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenecektir.

 

Ancak internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmaması sebebiyle internet üzerinde kişisel bilgilerini iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını BİLLUR TV Üyelik Sistemi ve BİLLUR MEDYA YAPIM A.Ş. olarak tavsiye ediyoruz.

 1. Kişisel Bilgi

  1. İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi sizi kişisel olarak belirlenebilir kılan ve herhangi birinin sizinle irtibat kurmasını sağlayacak; örneğin ad-soyad, adres, telefon/faks numarası, e-posta adresi veya İnternet Sitesi’ne sağlamış olduğunuz ve kimliğinizi açığa çıkaran herhangi bir bilgidir.

  2. bireysel ve kurumsal kullanıcıları tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgileri ifade etmektedir. İnternet Sitesi siz sağlamadıkça size ilişkin herhangi bir Kişisel Bilgi toplamayacaktır. Bundan dolayı, İnternet Sitesi’nin size ilişkin herhangi bir Kişisel Bilgi edinmesini istememeniz halinde bu bilgileri İnternet Sitesi’ne sağlamayınız. İnternet Sitesi’ni size ilişkin Kişisel Bilgi sağlamadan da ziyaret edip gezebilirsiniz. Size ilişkin Kişisel Bilgileri sağlamayı da seçebilirsiniz ki bu Kişisel Bilgiler ancak BİLLUR TV Üyelik Sistemi kullanıcıların kendisine BİLLUR TV Üyelik Sistemi içerisindeki platformlar üzerinden elektronik ortamdan ilettiği kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanılacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanılmayacak, üçüncü kişilere açıklanmayacak, paylaşılmayacak, satılmayacak veya kullandırılmayacaktır.

  3. Bireysel ve kurumsal kullanıcılarZiyaretçiler tarafından paylaşılan kişiler Kişiler bilgilerin Bilgilerin hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacağı belirtilmiş olup, BİLLUR TV Üyelik Sistemziyaretçilerini, BİLLUR MEDYA YAPIM A.Ş’ye ait platformlara ait internet İnternet siteleri Sitesi tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri kullanıcı almak istemiyor istememesi ve almayı onaylamıyor onaylamaması halindeise https://uyelik.billur.tv/ linkini tıklayıp listeden çıkmaları gerekmektedir. BİLLUR TV Üyelik Sistemiİnternet Sitesi işbu link aracılığıyla ziyaretçilerin gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde üyeler sayfasında yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile BİLLUR TV Üyelik Sistemi ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.

 

 1. Bilgi Kullanımı

  1. İnternet Sitesi vasıtasıyla toplanılmış olan Kişisel Bilgiler öncelikli olarak aşağıdaki amaçlar için kullanılacaktır:

 

Yayınlar göndermek,

Eelektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,

Ssorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,

Yyeni hizmetler hakkında bilgi vermek,

BİLLUR TV Üyelik Sistemi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafındanİnternet Sitesi üzerinden doğrudan pazarlama yapmak,

Ggerektiğinde kullanıcıyla ziyaretçiyle temas kurmak,

Kullanıcının ziyaretçi kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla.

 

 1. Bilginin Açıklanması ve Veri İşleme

  1. Şu kadar ki, BİLLUR TV, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

 

 1. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve BİLLUR TV Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesinde(lerinde) çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, BİLLUR TV Üyelik Sistemi, gerektiğinde Kullanıcı/Kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.İnternet Sitesi, ziyaretçilerin IP adresleri aracılığıyla ziyaret bilgilerini otomatik olarak toplayabilir. İnternet Sitesi tarafından toplanan bu veriler BİLLUR TV’nin sunucularına iletilir ve saklanır. Söz konusu veriler, ziyaretçi sayısı ve konum bilgilerini, ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ndeyken gerçekleştirdikleri eylemleri takip etmek gibi anonim istatistiksel analizler için saklanabilir, kullanılabilir işlenebilir, yurtdışı ile paylaşılabilir. BİLLUR TV, bu bilgileri İnternet Sitesi’ni ziyaret eden kişiler ile BİLLUR TV arasındaki iletişimin güçlenmesi amacıyla saklayabilir, kullanabilir, işleyebilir, yurtdışı ile paylaşabilir. BİLLUR TV’nın 5651 sayılı kanunda belirtilen yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

 2. BİLLUR TV Üyelik Sistemiİnternet Sitesi, BİLLUR TV Üyelik Sistemiİnternet Sitesi içerisindeki platformlara ait internet sitesi(leri) dahilinde başka sitelere link verebilir ve/veya başka siteler üzerinden BİLLUR TV Üyelik Sistemiİnternet Sitesi'ne bağlantı kurma imkanı tanıyabilir. BİLLUR TV Üyelik Sistemiİnternet Sitesi, link vasıtasıyla erişilen ve/veya bağlantı kurulan sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

 1. Çerezler

  1. BİLLUR TV Üyelik Sistemi, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu gizlilik politikası ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

  2. BİLLUR TV Üyelik Sistemiİnternet Sitesi, kullanıcılar ve kullanıcılarınziyaretçilerin BİLLUR TV Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini)İnternet Sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye/Çerez-Cookie) çerez kullanarak elde edebilir. İnternet Sitesi tarafından ziyaretçilerin sonraki ziyaretlerinde hatırlanabilmesi için çerez kullanabilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyalarıÇerezler, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyasıÇerezler bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyasıÇerezler, BİLLUR TV Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini)İnternet Sitesi’ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin BİLLUR TV Üyelik Sistemiİnternet Sitesi’ni içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini)hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

 

 1. Çocukların MahremiyetiTeknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

  1. BİLLUR TV Üyelik Sistemi, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veyahut da yenileyebilir. BİLLUR TV Üyelik Sistemi ‘nin değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri BİLLUR TV Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. BİLLUR TV Üyelik Sistemi yenilenen gizlilik politikası konusunda bireysel ve kurumsal kullanıcıları uyaramayabilir. Ancak bu durumda gizlilik politikasının söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali BİLLUR TV Üyelik Sistemi içerisindeki platformalara ait internet sitelerine yüklenecektir. İşbu sebeple BİLLUR TV Üyelik Sistemi güncellenen Gizlilik Politikası hakkında bireysel ve kurumsal kullanıcıların sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini önermektedir. Bireysel ve kurumsal kullanıcıların yapılan değişikliklerden sorumlu olacakları için, işbu Gizlilik Politikasını her kullanım öncesi kontrol etmelerini BİLLUR TV Üyelik Sistemi olarak önermektedir.

  2. BİLLUR TV Üyelik Sistemiİnternet Sitesi 18 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir. Eğer bir ebeveyn çocuğunun BİLLUR TV Üyelik Sistemi’ne kendi rızası olmadan kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu kişisel bilgileri BİLLUR TV ile BİLLUR TV Üyelik Sistemi üzerinden paylaşabilir. BİLLUR TV Üyelik Sistemi bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının ziyaretçinin BİLLUR TV Üyelik Sistemiİnternet Sitesi ile kişisel Kişisel bilgi Bilgi paylaştığı fark edilir ise; bu bilgileri İnternet SitesiBİLLUR TV Üyelik Sistemi’nden silecektir.

 

 1. İrtibat

  1. Ziyaretçiler İnternet Sitesi’ni ve kurumsal kullanıcılar BİLLUR TV Üyelik Sistemi’ni kullandığı andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, işbu Gizlilik Politikası’nda anlatıldığı gibi, BİLLUR TV Üyelik Sistemiİnternet Sitesi ve, BİLLUR TV içerisindeki platformlara ait internet siteleri tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen bireysel ve kurumsal kullanıcılarınziyaretçilerin özgür iradeleri ile BİLLUR TV Üyelik Sistemi’neİnternet Sitesi’ne sağlanmaktadır.

  2. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar bu kişisel bilgileri BİLLUR TV Üyelik Sistemi’ne verip vermemekte serbesttirler. Ancak, bireysel ve kurumsal kullanıcılara daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmek için, işbu BİLLUR TV Üyelik Sistemi ve içerisindeki platformlara ait internet sitelerinde kullanıcılardan talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini BİLLUR TV Üyelik Sistemi önermekte ve ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerine sunmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılarZiyaretçiler tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kullanıcının sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda BİLLUR TV Üyelik Sistemi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle BİLLUR TV Üyelik Sistemi’nin, BİLLUR TV’nin ve içerisinde yer alan platformlara ait internet sitelerinin bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü kullanıcıya ziyaretçiye aittir.

  3. BİLLUR TV Üyelik Sistemi bireysel ve kurumsal kullanıcılarınziyaretçilerin vereceği destek ile kişisel Kişisel bilgileri Bilgileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak kişisel Kişisel bilgilerin Bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde ve gizlilik uygulamalarımızla ilgili görüşlerinizi belirtmek için bizimle irtibat kurmak isterseniz bireysel ve kurumsal kullanıcıların BİLLUR TV Üyelik Sistemi ile "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." e-mail adresinden irtibata geçmesi gerekmektedirgeçebilirsiniz.